Forskning

 

Denna sida har jag tänkt ska fungera som en idéguide för studier och forskningsinsatser inom skatterätten eller som stöd för praktiker till att fördjupa argumentationen i skatteprocesser, etc. Vidare är min tanke att den ska fungera som en förstudie till fördjupade studier eller forskning i ämnet fiscal sociology.

Materialet som jag utvecklar här hänför jag under följande tre huvudrubriker:

 

SKATTERÄTT M.M.

 

FISCAL SOCIOLOGY [Sociology of taxation (Sw., skattesociologi)] F20

 

HÄNVISNINGAR TILL MIG I OLIKA AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER SAMT HOS JK OCH BIBLIOTEK ETC. F30