Artiklar om skatt m.m. av Björn Forssén

(M=Moms; P=Punktskatt; Tu=Tull; I=Inkomstskatt; F=Förmögenhetsskatt; =Rättssäkerhet; Civ=Civilrätt; Hp=Handelspolitik; Soc.med.=Socialmedicin)

Klicka här för förteckning över samtliga av mina publicerade artiklar i

   • Balans
   • Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT)
   • Dagens Juridik
   • Örebronyheter
   • Svensk Skattetidning
   • Ny Juridik
   • Skattenytt
   • Redovisningskonsulten (numera Konsulten)

 

 • Click here for a list of translations into English of some of my articles of below (published in original in Swedish in some of the above-mentioned periodicals).

 

  • Om inte annat anges har översättningar av artiklar till engelska gjorts av mig själv, Björn Forssén.
  • If not otherwise noted are translations of articles into English made by me myself, Björn Forssén.

 

Balans (utges av Föreningen Auktoriserade Revisorer) – Bal [publiceringsdatum enligt nedan på www.tidningenbalans.se]

ArtBal Titlar på artiklar i Balans. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

Bal 2024, Fördj. s. 1-11 (2024-05-06) [English, (engelska)]; Bal 2023, Fördj. s. 1-6 (2023-12-08); Bal 2023, Fördj. s. 1-11 (2023-11-16), (Errata); Bal 2023, Fördj. s. 1-9 (2023-06-13) [English (engelska)]; Bal 2023, Fördj. s. 1-8 (2023-04-25) [English (engelska)]; Bal 2022, Fördj. s. 1-8 (2022-10-31) [English (engelska)]; Bal 2022, Fördj. 1 s. 28-34 (2022-03-28); Bal 2021, Fördj.bil. 3 s. 9-16 (2021-06-21); Bal 2021, Fördj.bil. 2 s. 29-36 (2021-04-07) [English (engelska)]; Bal 2021, Fördj.bil. 2 s. 22-28 (2021-03-25) [English (engelska)]; Bal 2021, Fördj.bil. 1 s. 20-27 (2020-10-23); Bal 2021, Fördj.bil. 1 s. 13-19 (2020-10-21); Bal 2020, Fördj.bil. 3 s. 22-26 (2020-09-11); Bal 2020, Fördj.bil. 2 s. 17-27 (2020-04-20) [English (engelska)]; Bal 2019, Fördj.bil. 3 s. 19-26 (2019-09-27) [English (engelska)]; Bal 2019, Fördj.bil. 2 s. 18-21 (2019-05-14); Bal 2019, Fördj.bil. 2 s. 13-17 (2019-04-29); Bal 2019, Fördj.bil. 1 s. 28-31 (2019-03-04); Bal 2019, Fördj.bil. 1 s. 10-16 (2019-03-27); Bal 2018, Fördj.bil. 4 s. 3-5 (2018-11-06); Bal 2018, Fördj.bil. 3 s. 17-19 (2018-08-20) [English (engelska)]; Bal 2018, Fördj.bil. 3 s. 3-5 (2018-06-12); Bal 2018, Fördj.bil. 2 s. 18-19 (2018-04-27); Bal 2018, Fördj.bil. 1 s. 11-13 (2018-01-16); Bal 2018, Fördj.bil. 1 s. 3-10 (2018-01-18), (Errata) [English (engelska)]; Bal 2017, Fördj.bil. 5 s. 20-23 (2017-11-26); Bal 2017, Fördj.bil. 5 s. 8-13 (2017-10-18); Bal 2017, Fördj.bil. 4 s. 15-19 (2017-09-01); Bal 6-7 2000, s. 34-41.

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (www.jff.fi/jft) – JFT

ArtJFT Titlar på artiklar i JFT. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

JFT 1-2 2024, s. 48-82; JFT 4-6 2023, s. 344-378 [English (engelska)]; JFT 4 2022, s. 425-436 [English (engelska)]; JFT 3 2022, s. 242-276 [English (engelska)]; JFT 6 2021, s. 412-447 [suomi (finska), English (engelska)]; JFT 6 2020, s. 716-757 [English (engelska)]; JFT 3 2020, s. 388-399; JFT 4 2019, s. 240-253; JFT 1 2019, s. 61-70; JFT 5 2018, s. 307-328 [English (engelska)].

Dagens Juridik (utges av Blendow Publishing AB; www.dagensjuridik.se) – DJ

ArtDJ Titlar på artiklar i DJ. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

DJ 20240516 [English (engelska)]; DJ 20231127 [English (engelska)]; DJ 20231002 [English (engelska)]; DJ 20230608; DJ 20230515; DJ 20230315 [English (engelska)]; DJ 20220420DJ 20210920DJ 20210618DJ 20210505 [English (engelska)]; DJ 20200421DJ 20200327DJ 20200306DJ 20200102DJ 20191209DJ 20191025DJ 20190626DJ 20190523DJ 20190503DJ 20190326DJ 20190311DJ 20190219.

Socialmedicinsk tidskrift (Sedan år 2008 finns redaktionen på Karolinska Institutet och dess storinstitution, Institutionen för Global Folkhälsa i Stockholm; Plattformen för publicering finns hos Kungl. biblioteket, https://publicera.kb.se/smt) – SMT

ArtSMT Titlar på artiklar i SMT. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

SMT 1 2024, s. 90-95;

Örebronyheter (www.orebronyheter.com): Universitetet/Ekonomi – ÖN

ArtÖN Titlar på artiklar i ÖN. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

ÖN 20210527 (Errata) [English (engelska)]; ÖN 20200920 [English (engelska)]; ÖN 20191211ÖN 20190420ÖN 20130408.

Svensk Skattetidning (utges av Norstedts Juridik Karnov Group; www.nj.se) – SvSkT

ArtSvSkT Titlar på artiklar i SvSkT. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

SvSkT 2 2022, s. 118-130 [English (engelska)]; SvSkT 3 2020, s. 160-172 [English (engelska)], Specialversion [English (engelska)]; SvSkT 5 2019, s. 329-346; SvSkT 10 2018, s. 646-658; SvSkT 5 2017, s. 309-320; SvSkT 2 2017, s. 95-106; SvSkT 1 2017, s. 15-25; SvSkT 6-7 2008, s. 450-460; SvSkT 8 2007, s. 538-557; SvSkT 4 2007, s. 195-206; SvSkT 5 2006, s. 375-377; SvSkT 2 2005, s. 118-133.

Ny Juridik (utges av Norstedts Juridik Karnov Group; www.nj.se) – NJ

ArtNJ Titlar på artiklar i NJ. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

NJ 3 2008, s. 126-140; NJ 1 2007, s.46-60; NJ 2 2006, s. 19-25; NJ 1 2005, s. 66-85; NJ 4 2000, s. 69-83; NJ 4 1996, s. 74-103; NJ 4 1995, s. 118-131; NJ 1 1995, s. 25-48.

SkatteNytt (SkatteNytt Förlags AB; www.skattenytt.se) – SN

ArtSN Titlar på artiklar i SN. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

SN 3 2002, s. 123-130; SN 1-2 2001, s. 45-47; SN 5 2000, s. 284; SN 5 1999, s. 258-268; SN 12 1998, 863-864; SN 12 1998, s. 848-854; SN 7-8 1998, s. 509-517; SN 3 1998, s. 145-146; SN 12 1997, s. 772-773; SN 10 1997, s. 622-625; SN 7-8 1997, s. 467-468; SN 4 1997, s. 202-203; SN 1-2 1997, s. 55-57; SN 12 1996, s. 746-747; SN 11 1996, s. 682-683; SN 9 1996, s. 533-541; SN 7-8 1996, s. 471-475; SN 4 1996, s. 202-203; SN 9 1995, s. 533-536.

Redovisningskonsulten (utges av Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) RK [– tidskriften benämns numera Konsulten]

ArtRK Titlar på artiklar i RK. Dessa finns i fulltext under länkar nedan.

RK 1 1999, s. 24-25; RK 3-4 1996, s. 42-47; RK 7-8 1995, s. 28-29; RK 6 1995, s. 26-35; RK 2 1995, s. 26-30.