Länksamling

Länkar till offentligt tryck och myndigheter etc., domstolar inom och utom Sverige och källor inom bl.a. EU, FN, WTO, ICC, OECD, Interpol och frihandelssammanslutningar samt utländska bibliotek och myndigheter, USA och Nato – ett verktyg för bl.a. skatterättsliga studier

I mina kurser hänvisar jag ibland också till svenskt och utländskt offentligt tryck etc. på nätet. Klicka här, för att få en fullständig översikt av de länkar som jag, med hjälp av Google och Wikipedia, har lagt upp till exempelvis organisationer etc. enligt nedan. Länksamlingen ger olika rutter (R) till dem, och samlingen kan därigenom fungera som ett sökverktyg på nätet till en eller flera av mina kurser. Klicka på R1 – R11, om Du vet inom vilket område enligt rubrikerna nedan som Du söker info.

 • Sveriges riksdag och Regeringen etc. samt Sveriges advokatsamfund /R1/
 • Vissa svenska myndigheter och branschorganisationer/fackföreningar, etc. /R2/
 • Vissa domstolar etc. inom och utom Sverige /R3/
 • Europarättsliga organisationer m.m. /R4/
 • Förenta Nationerna (FN), Världshandelsorganisationen (WTO) och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) /R5/
 • OECD /R6/
 • Interpol /R7/
 • Vissa internationella frihandelsavtal etc. /R8/
 • Vissa utländska bibliotek och myndigheter /R9/
 • Vissa uppgifter som berör USA /R10/
 • Nato /R11/