CV, Björn Forssén

(född 1960) ‹25 år som ledamot i Sveriges advokatsamfund den 10 maj 2021

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund – sedan den 10 maj 1996 (Member of the Swedish Bar Association – since 10 May, 1996)
 • Juris doktor i rättsvetenskap – Örebro universitet (2013)
 • Juris licentiat i rättsvetenskap – Örebro universitet (2011)
 • Forskarutbildning – Örebro universitet, 2011-13
 • Juris kandidatexamen – Lunds universitet (1989)
 • Företags- och förvaltningsjuridisk examen – Göteborgs universitet (1985)
 • Byrådirektör, Skattejurist [Skatteförvaltningen Göteborg/Stockholm och Riksskatteverket (Solna), 1985-90, 1992-94]
 • Landskanslistutbildning (Skatteförvaltningen Göteborg), 1985-88
 • Biträdande jurist [Advokatfirman Adolfsson AB (Stockholm)], 1990-92
 • Gymnasieingenjörsexamen (maskin) – Tekniska Gymnasiet Göteborg, TGG (1980)
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning I, 2014-01-17 – Örebro universitet
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning II, 2015-08-21 – Örebro universitet
 • Universitetsadjunkt vid Örebro universitet, SEP2013-FEB2014
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2022/23
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2021/22, Intyg
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2020/21, Tackbrev och pin
 • Mentor i Juridiska Föreningen och Sällskapet Lundajuristernas mentorskapsprogram 2009/10
 • Medlem i Försvarsutbildarna och Föreningen Samhällsberedskap (2022-12-26)
  • Genomgått utbildning för Hemskyddsombud (vårterminen 1997), Diplom
 • Husombud för Hyresgästföreningen Södermalm


CV, translation into English