Advokatfirman Forssén AB

Björn Forssén advokat (lawyer) jur. dr (LL.D.)

Björn Forssén: advokat (lawyer); jur. dr (LL.D.)


Mobil/Cell.
: +46 (0)70-716 19 63

Epost/Email: bjorn.forssen@telia.com


Adress/Address
Advokatfirman Forssén AB
Ölandsgatan 45B, V SE-116 63 Stockholm

 

Jag heter Björn Forssén och startade min egen juridiska verksamhet 1994. Sedan 1996 är jag ledamot av Sveriges advokatsamfund. Verksamheten består i att framför allt biträda i skatteärenden. Jag hjälper Dig vid myndighetskontakter och i domstolar, m.m.

Även om advokatfirman riktar sig till företagsklienter, får jag för ordnings skull nämna, att Sveriges advokatsamfund har en konsumenttvistnämnd (se webbplats under länken ovan).

För övrigt är jag företagsmedlem i Akavia och medlem i Försvarsutbildarna och Föreningen Samhällsberedskap samt husombud för Hyresgästföreningen Södermalm.

Jag undervisar dessutom, i egen regi eller hos exempelvis

 • Södertörns högskola, Sh

Översikt avseende innehållet på denna hemsida: se här.

Se även min samling av länkar till olika källor inom och utom Sverige: Länksamling.

 

CV, Björn Forssén

(född 1960) ‹25 år som ledamot i Sveriges advokatsamfund den 10 maj 2021

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund – sedan den 10 maj 1996 (Member of the Swedish Bar Association – since 10 May, 1996)
 • Juris doktor i rättsvetenskap – Örebro universitet (2013), Examensbevis / Diplom (promovering)
 • Juris licentiat i rättsvetenskap – Örebro universitet (2011), Examensbevis
 • Forskarutbildning – Örebro universitet, 2011-13
 • Juris kandidatexamen – Lunds universitet (1989)
 • Företags- och förvaltningsjuridisk examen – Göteborgs universitet (1985)
 • Byrådirektör, Skattejurist [Skatteförvaltningen Göteborg/Stockholm och Riksskatteverket (Solna), 1985-90, 1992-94]
 • Landskanslistutbildning (Skatteförvaltningen Göteborg), 1985-88, Utbildningsintyg
 • Biträdande jurist [Advokatfirman Adolfsson AB (Stockholm)], 1990-92
 • Gymnasieingenjörsexamen (maskin) – Tekniska Gymnasiet Göteborg, TGG (1980)
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning I, 2014-01-17 – Örebro universitet, Kursintyg
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning II, 2015-08-21 – Örebro universitet, Kursintyg
 • Godkänd i distanskurs i informationssökning och vetenskaplig kommunikation för forskarstuderande och forskare – Örebro universitet, Kursintyg.
 • Universitetsadjunkt vid Örebro universitet, SEP2013-FEB2014
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2023/24, Intyg
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2022/23, Intyg
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2021/22, Intyg
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2020/21, Tackbrev och pin
 • Mentor i Juridiska Föreningen och Sällskapet Lundajuristernas mentorskapsprogram 2009/10
 • Nominerad till CH Witts pris 2018 för bästa artikel i Tidningen Balans
 • Institutet För Revisorsutbildning – kurs om årsredovisningslagen (1996-11-20), Intyg
 • Tackbrev från finansdepartementet i Förenade kungariket för mina förslag med anledning av brexit
 • Medlem i Försvarsutbildarna och Föreningen Samhällsberedskap (fr.o.m. 2022-12-26)
  • Genomgått utbildning för Hemskyddsombud (vårterminen 1997), Diplom
 • Husombud för Hyresgästföreningen Södermalm
  • Genomgått förhandlingsutbildning, Intyg
  • Genomgått utbildningen Motivera ideella, Diplom

 

CV, translation into English