Advokatfirman Forssén AB

Advokatfirman är inriktad på affärsjuridik och skatterätt

Mobiltelefon: 070-716 19 63 E-post: bjorn.forssen@telia.com

 • Mobil/Cell.: +46 (0)70-716 19 63
 • Epost/Email: bjorn.forssen@telia.com
 • Adress/Address: Advokatfirman Forssén AB
  Ölandsgatan 45B, V SE-116 63 Stockholm

Björn Forssén
Björn Forssén
advokat (lawyer)
jur. dr (LL.D.)

Jag heter Björn Forssén och startade min juridiska verksamhet 1994. Sedan 1996 är jag ledamot av Sveriges advokatsamfund. Verksamheten består i att framför allt biträda i skatteärenden. Jag hjälper Dig vid myndighetskontakter och i domstolar, m.m.

Även om advokatfirman riktar sig till företagsklienter, får jag för ordnings skull nämna, att Sveriges advokatsamfund har en konsumenttvistnämnd (se webbplats under länken ovan).

För övrigt är jag medlem i Läromedelsförfattarna, företagsmedlem i Akavia och medlem i Försvarsutbildarna och Föreningen Samhällsberedskap.

Jag undervisar dessutom ibland hos exempelvis

 • Institutet för juridisk utbildning, IFJU
 • Södertörns högskola, Sh

PFS Utbildning Skatt

 • Pedagogiskt Forum Skatt (PFS) är en plattform för lärandefokuserade studier i skatterätt som jag lanserade vid ett lunchseminarium på Örebro universitet (JPS - Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete) 2015-10-19, och vidareutvecklar. Jag har bl.a. utvecklat konceptet IMPAKT som ett verktyg för skatterättsliga studier. Under några år utvecklade jag IMPAKT i samband med min undervisning i skatterätt vid JPS och Sh, innan jag presenterade konceptet vid en föreläsning hos JPS den 8 november 2016 med titeln Skattesystemets grunder med IMPAKT. Inför föreläsningen distribuerades via JPS ett PM som jag hade upprättat, med delarna A, B, C, D och F i IMPAKT-konceptet (se under Material FÖ SEM mm), vilka numera består av A, B, C, D, E och F under PFS Utbildning Skatt.
 • Ett annat verktyg som jag har utvecklat för bl.a. skatterättsliga studier är en samling av länkar till olika källor inom och utom Sverige, vilka återfinns under PFS Utbildning Skatt - med i vissa fall mina kommentarer. Länkarna går till: offentligt tryck och myndigheter etc., domstolar inom och utom Sverige och källor inom bl.a. EU, FN, WTO, ICC, OECD, Interpol och frihandelssammanslutningar samt utländska bibliotek och myndigheter, USA och Nato.

De båda huvudrubrikerna under PFS Utbildning Skatt är sålunda följande:

 • PFS, en plattform för lärandefokuserade studier i skatterätt - konceptet IMPAKT, ett verktyg
 • Länkar till offentligt tryck och myndigheter etc., domstolar inom och utom Sverige och källor inom bl.a. EU, FN, WTO, ICC, OECD, Interpol och frihandelssammanslutningar samt utländska bibliotek och myndigheter, USA och Nato - ett verktyg för bl.a. skatterättsliga studier

Till plattformen PFS hör även mina e-böcker inom främst skatterätten, vilka återfinns under PFS Böcker, samt mina artiklar, vilka återfinns under Artiklar open access. Mina böcker från tiden innan jag började att utveckla plattformen återfinns under Böcker m.m.

För info om mina föreläsningar (FÖ) och seminarier (SEM) vid universitet och högskola – till exempel hos Södertörns högskola, Sh – se under Material FÖ SEM mm. Sådant material bidrar också – som framgår ovan – när jag bygger plattformen PFS.

Se om min checklista för momsanalyser under VAT Audit LVT.

Under Forskning återfinns ett material som riktas bl.a. till den som förbereder ett uppsats- eller forskningsarbete. Det är tänkt att fungera som en idéguide för studenters och forskares insatser inom skatterätten eller som stöd för praktiker till att fördjupa argumentationen i skatteprocesser, etc. Det utgör också en förstudie till fördjupade studier eller forskning i ämnet fiscal sociology (Sociology of Tax Law). Jag anger även vissa hänvisningar till mina böcker och artiklar i olika avhandlingar och uppsatser samt hos bibliotek etc.

Vissa källor angående språkfrågor avseende svenska resp. engelska samt avseende EU

CV, Björn Forssén

(född 1960)25 år som ledamot i Sveriges advokatsamfund den 10 maj 2021

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund – sedan den 10 maj 1996 (Member of the Swedish Bar Association – since 10 May, 1996)
 • Juris doktor i rättsvetenskap – Örebro universitet (2013)
 • Juris licentiat i rättsvetenskap – Örebro universitet (2011)
 • Forskarutbildning – Örebro universitet, 2011-13
 • Juris kandidatexamen – Lunds universitet (1989)
 • Företags- och förvaltningsjuridisk examen – Göteborgs universitet (1985)
 • Byrådirektör, Skattejurist [Skatteförvaltningen Göteborg/Stockholm och Riksskatteverket (Solna), 1985-90, 1992-94]
 • Landskanslistutbildning (Skatteförvaltningen Göteborg), 1985-88
 • Biträdande jurist [Advokatfirman Adolfsson AB (Stockholm)], 1990-92
 • Gymnasieingenjörsexamen (maskin) – Tekniska Gymnasiet Göteborg, TGG (1980)
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning I, 2014-01-17 – Örebro universitet
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning II, 2015-08-21 – Örebro universitet
 • Universitetsadjunkt vid Örebro universitet, SEP2013-FEB2014
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2022/23
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2021/22, Intyg
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2020/21, Tackbrev och pin
 • Mentor i Juridiska Föreningen och Sällskapet Lundajuristernas mentorskapsprogram 2009/10
 • Medlem i Försvarsutbildarna och Föreningen Samhällsberedskap (2022-12-26)
  • Genomgått utbildning för Hemskyddsombud (vårterminen 1997), Diplom

CV, translation into English

 Advokatfirman Forssén AB 

____________________________________________________

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

____________________________________________________

             

Alumner och vänner         Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening, HHGA
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png Mentor Match-programmet, Örebro universitet   Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-1.png     

Återutsändning av FörsvarsForum 28 april 2022 på Arsenalen i Strängnäs – AFF  Bildresultat för föreningen samhällsberedskap logga