Advokatfirman Forssén AB

Björn Forssén advokat (lawyer) jur. dr (LL.D.)

Björn Forssén: advokat (lawyer); jur. dr (LL D)


Mobil/Cell.
: +46 (0)70-716 19 63

Epost/Email: bjorn.forssen@telia.com


Adress/Address
Advokatfirman Forssén AB
Ölandsgatan 45B, V SE-116 63 Stockholm

 

Jag heter Björn Forssén och startade min egen juridiska verksamhet 1994. Sedan 1996 är jag ledamot av Sveriges advokatsamfund. Verksamheten består i att framför allt biträda i skatteärenden. Jag hjälper Dig vid myndighetskontakter och i domstolar, m.m.

Även om advokatfirman riktar sig till företagsklienter, får jag för ordnings skull nämna, att Sveriges advokatsamfund har en konsumenttvistnämnd (se webbplats under länken ovan).

För övrigt är jag företagsmedlem i Akavia och medlem i Försvarsutbildarna och Föreningen Samhällsberedskap samt husombud för Hyresgästföreningen Södermalm.

Jag undervisar dessutom, i egen regi eller hos exempelvis

 • Södertörns högskola, Sh

Översikt avseende innehållet på denna hemsida: se här.

Se även min samling av länkar till olika källor inom och utom Sverige: Länksamling.


Vissa källor angående språkfrågor avseende svenska resp. engelska samt avseende EU

 

Förkortningar – olika svenska lagar, etc./Abbreviations – various Swedish acts, etc.: Klicka här/Click here.

 

CV, Björn Forssén

(född 1960) ‹25 år som ledamot i Sveriges advokatsamfund den 10 maj 2021

 • Ledamot av Sveriges advokatsamfund – sedan den 10 maj 1996 (Member of the Swedish Bar Association – since 10 May, 1996)
 • Juris doktor i rättsvetenskap – Örebro universitet (2013)
 • Juris licentiat i rättsvetenskap – Örebro universitet (2011)
 • Forskarutbildning – Örebro universitet, 2011-13
 • Juris kandidatexamen – Lunds universitet (1989)
 • Företags- och förvaltningsjuridisk examen – Göteborgs universitet (1985)
 • Byrådirektör, Skattejurist [Skatteförvaltningen Göteborg/Stockholm och Riksskatteverket (Solna), 1985-90, 1992-94]
 • Landskanslistutbildning (Skatteförvaltningen Göteborg), 1985-88
 • Biträdande jurist [Advokatfirman Adolfsson AB (Stockholm)], 1990-92
 • Gymnasieingenjörsexamen (maskin) – Tekniska Gymnasiet Göteborg, TGG (1980)
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning I, 2014-01-17 – Örebro universitet
 • Godkänd i kursen Undervisning och lärande i högre utbildning II, 2015-08-21 – Örebro universitet
 • Universitetsadjunkt vid Örebro universitet, SEP2013-FEB2014
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2022/23, Intyg
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2021/22, Intyg
 • Mentor i Örebro universitets mentorprogram Mentor Match 2020/21, Tackbrev och pin
 • Mentor i Juridiska Föreningen och Sällskapet Lundajuristernas mentorskapsprogram 2009/10
 • Medlem i Försvarsutbildarna och Föreningen Samhällsberedskap (2022-12-26)
  • Genomgått utbildning för Hemskyddsombud (vårterminen 1997), Diplom
 • Husombud för Hyresgästföreningen Södermalm

 

CV, translation into English