F30

 

HÄNVISNINGAR TILL MIG I OLIKA AVHANDLINGAR OCH UPPSATSER SAMT HOS JK OCH BIBLIOTEK ETC.

Innehåll

  • Avhandlingar
  • Uppsatser
  • Justitiekanslern (JK)
  • Bibliotek etc.

 

Avhandlingar

    • Avhandlingar där mina avhandlingar, böcker eller artiklar nämns.

 

Uppsatser

Utlandet

1, 2018.

Sverige

70, 2022; 69, 2022; 68, 2021; 67, 2021; 66, 2021; 65, 2020; 64, 2020; 63, 2020; 62, 2019; 61, 2019; 60, 2019; 59, 2019; 58, 2018; 57, 2018; 56, 2017; 55, 2016; 54, 2016; 53, 2016; 52, 2016; 51, 2015; 50, 2015; 49, 2015; 48, 2014; 47, 2014; 46, 2013; 45, 2013; 44, 2012; 43, 2012; 42, 2012; 41, 2011; 40, 2010; 39, 2010; 38, 2010; 37, 2010; 36, 2009; 35, 2009; 34, 2009; 33, 2009; 32, 2008; 31, 2008; 30, 2008; 29, 2008; 28, 2008; 27, 2008; 26, 2007; 25, 2007; 24, 2007; 23 2007; 22, 2007; 21, 2007; 20, 2007; 19, 2006; 18, 2005; 17, 2004; 16, 2004; 15, 2004; 14, 2004; 13, 2003; 12, 2003; 11, 2003; 10, 2002; 9, 2002; 8, 2002; 7, 2002; 6, 2002; 5, 2001; 4, 2001; 3, 2001; 2, 2000; 1, 1998.

Justitiekanslern (JK)

JK:s beslut JK 1811-05-40, JK 1812-05-40 och JK 8303-08-40: JK anser enligt dessa beslut att skadestånd inte motsvarar en skattepliktig omsättning momsmässigt. JK hänvisar i besluten till min bok Momshandboken Enligt 2001 års regler Andra upplagan, s. 33 (boken återfinns under Böcker m.m.).

Bibliotek etc.

Fler exempel på referenser till mig eller mina böcker och artiklar.